ดูดวงแม่น ๆ ตามความเชื่อถือของคนไทยที่มีต่อหลักการโหราศาสตร์เมืองไทย

ในสมัยนี้สำหรับการดูดวงแม่น ๆ แล้วนั้น คงจะมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงก็เป็นได้ และไม่ว่าแบบอย่างทางด้านโหราศาสตร์จะอาจทำให้มีการดูดวงแม่น ๆ ได้จริงหรือไม่นั้น ผู้ที่ต้องการดูดวงก็ควรที่จะตรวจสอบ หรือไม่ก็ให้ความเชื่อเป็นกลางถึงจะดีที่สุดนั่นเอง
 
ดูดวงแม่น ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากคุณต้องการที่จะดูดวงแม่น ๆ คุณก็สามารถที่จะค้นหาผู้ที่สามารถทำการดูดวงตามหลักการโหราศาสตร์ไทย มาทำการดูดวงแม่น ๆ ให้กับท่านได้ โดยตามแนวทางความเชื่อทางด้านโหราศาสตร์ไทย เราคงนึกถึงหมอดูหรือผู้ที่ดูดวงได้เก่ง ๆ จนกระทั่งสามารถสร้างความแม่นยำได้สูง ซึ่งการดูดวงตามหลักโหราศาสตร์ไทย คงจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณรู้สึกต้องการจะดูดวงมากเพิ่มขึ้น เพราะอย่างไรก็ดีหลักการคิด การทำนาย หรือแม้กระทั่งการดูดวงตามแนวทางหรือในรูปแบบต้นฉบับแห่งการดูดวง ย่อมเป็นเหตุให้ผู้ดูดวงรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจถึงความแม่นยำที่จะเกิดขึ้นได้นั่นเองเพราะอย่างน้อยหากว่าเราเชื่อว่าหลักโหราศาสตร์ไทย จะเป็นแนวทางและทฤษฏีที่สร้างความน่าเชื่อถือภายในการดูดวงได้มากที่สุด ตลอดจนกระทั่งสามารถชักจูงหรือให้คำแนะนำแก่ผู้ที่ดูหมอ ว่าควรที่จะใช้ชีวิตแบบไหน อย่างไร ถึงจะมีผลดีต่อชีวิตของผู้ดูดวงได้มากที่สุด
 
โดยที่แนวทางโหราศาสตร์คงเป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง หรือตำราที่เกิดขึ้นตั้งแต่โบราณกาล เมื่อมีการสืบกันมาตลอดจนกระทั่งได้ศึกษาตาม ๆ กันมา หลักโหราศาสตร์จึงสามารถเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้พยากรณ์ กระทั่งก่อให้เกิดการดูดวงแม่น ๆ ได้อย่างถูกต้อง จากผู้ที่ได้รับความรู้โหราศาสตร์มาได้โดยตรง

ชมปฏิมากรรมที่งดงามภายในวัดป่าภูก้อน เมืองอุดรธานี

สำหรับอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวที่มีความสำคัญของจังหวัดอุดรธานี คงต้องยกให้วัดป่าภูก้อน แห่งตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง เพราะวัดวาแห่งนี้ เป็นวัดที่มีความวิจิตรเป็นอย่างมาก ด้วยอาณาบริเวณในการสร้างวัดประมาณสิบห้าไร่ ที่ได้มีการติดต่อขอใช้เนื้อที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินายูงน้ำโสมจากกรมป่า ทำให้วัดป่าภูก้อนถูกสร้างขึ้นมาอย่างสวยงามเลิศ และเป็นวัดวาอารามที่มีความสำคัญอย่างมากของเมืองอุดรธานีโดยตรง โดยวัดป่าภูก้อนถือว่าเป็นวัดวาอารามที่ประกอบไปด้วยปฏิมากรรมของไทยเป็นอย่างมาก โดยฝีมือการแกะสลักลวดลาย พร้อมกับการสร้างงานทางด้านศิลปะในสไตล์ต่าง ๆ สื่อให้เห็นความงดงามในรูปแบบไทยอย่างหาที่เปรียบเทียบมิได้
 
วัดป่าภูก้อน
และด้วยความงดงามตระการตาที่แปลกของวัดป่าภูก้อน ทำให้วัดวาอารามแห่งนี้เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวส่วนมาก ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างแดน ก็พากันเดินทางเข้ามาจับต้องความสวยงามของวัดป่าภูก้อนโดยตรง อีกทั้งยังคงมีการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีความสำคัญของชาวพุทธโดยแท้ และไม่ว่าจะทัศนาจรไปทางทิศไหนของวัดป่าภูก้อน ก็จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความเลื่อมใสในปฏิปทาของพระป่า เพราะท่านมีจิตความเชื่อถือที่จะทำนุบำรุงพระศาสนา ก่อให้เกิดแรงศรัทธาในการสร้างวัดป่าภูก้อนขึ้นอย่างได้อย่างงดงาม และนี่ก็คือวัดแห่งหนึ่งของเมืองไทย ที่ขึ้นชื่ออย่างมากที่สุดในปัจจุบันนั่นเอง
 

 Credit : http://travel.thaiza.com/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2-%E0%B8%93-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5/286866/

เที่ยวทะเลทั้งที จำต้องได้เชยชมความสวยงามใต้ท้องทะเล

การเดินทางท่องเที่ยวทะเลภายในประเทศไทย ถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายและน่าต้องตาต้องใจอย่างขีดสุด เพราะหลายสถานที่ท่องเที่ยวภายในเมืองไทย กลับมีพื้นที่ท่องเที่ยวจำนวนมากที่มีทะเลและน้ำตก เพราะฉะนั้น ถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่โปรดปรานไปกับการท่องเที่ยวทะเล คุณก็คงจะสามารถท่องเที่ยวภายในเมืองไทยได้อย่างมากมาย และมีความเพลิดเพลินมากขึ้นกว่าการท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นอย่างที่สุด อย่างน้อยอาณาบริเวณท่องเที่ยวและหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวภายในเมืองไทยนั้น ก็มีความสวยงามไม่น้อยหน้าไปกว่าสถานที่เที่ยวในต่างแดนเลย เพราะทุก ๆ พื้นที่ภายในเมืองไทย ประกอบไปด้วยพื้นที่แห่งความสมบูรณ์ทางด้านธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ หมู่แมกไม้ สายน้ำ ลำธาร และทะเลอันกว้างใหญ่ สัตว์ป่า สัตว์น้ำ ที่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งทำให้ประเทศไทยของเรามีความสวยงามยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม
 
เที่ยวทะเล
และด้วยความอุดมสมบูรณ์ที่ครบครัน ทำให้นักท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ได้ค้นพบกับความคุ้มค่า กับการเดินทางท่องเที่ยวภายในเมืองไทยที่มีความอุดมสมบูรณ์ในทุก ๆ ด้านอย่างจุดสูงสุด โดยเฉพาะทะเลและสายน้ำ ที่มีความสะอาดและประกอบไปด้วยสัตว์น้ำและพืชน้ำอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะทุกทะเลและทุกเกาะ ก็มักจะประกอบด้วยทะเลและหาดทราย ที่มีความบริสุทธิ์ในสายตาของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ เพราะฉะนั้น หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ถูกใจไปกับการท่องเที่ยวชายหาด คุณสามารถค้นพบกับประสบการณ์ดี ๆ ในการท่องเที่ยวทะเลทุกรูปแบบภายในเมืองไทย และค้นพบกับกิจกรรมสุดฮิต กับการดำน้ำดูปะการังและสัตว์น้ำอย่างมาก ที่ส่องประกายความงามภายใต้ท้องทะเลทุกสถานที่ ที่น่าเสาะหาอย่างมากที่สุด
 

เครดิต : http://travel.thaiza.com/travel-%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/109-1/

พื้นที่แห่งการซื้อขายของเมืองไทยในคราบของตลาดโบ๊เบ๊

การขายสินค้าภายในตลาดโบ้เบ้ ถือได้ว่ามีหลากหลายรูปแบบให้ทำการ คัดสรร แต่สำหรับสินค้าบางชนิด ที่มีการจัดจำหน่ายรูปแบบใดแบบหนึ่งมา เป็นเวลาช้านาน ก็ยังคงมีการจำหน่ายในรูปแบบนั้นในช่วงปัจจุบัน เพื่อง่ายต่อ การซื้อขายของซื้อของขายในราคาถูก และเป็นสินค้าที่ผู้คนเป็นส่วนใหญ่ต้องการ ซึ่งจะ สามารถนำไปจำหน่ายหรือแม้กระทั่งทำการเลือกสรรใช้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว  สำหรับการจำหน่ายสินค้าของตลาดโบ๊เบ๊ในเมืองไทย ที่ชื่นชอบอย่างมากก็จะเป็น การขายส่งหรือขายแบบยกโหลเป็นหลัก ส่วนทางด้านการพาณิชย์ในรูปแบบ ปลีกก็ยังคงมีอยู่บ้าง แต่เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้นที่ยังคงมีการค้าขายในแบบนี้  และถ้าหากเป็นสินค้าประเภทเสื้อผ้า ก็จะเป็นการค้าขายในรูปแบบส่งหรือแบบ ยกโหลอย่างเดียว
 
ตลาดโบ้เบ้
อย่างน้อยๆตลาดโบ๊เบ๊จะต้องมีของซื้อของขายหลากหลายชนิดแบบนับไม่ถ้วนจริง ๆ ถ้าจะ ให้พูดภาษาประชาชน ก็คงจะเป็นสินค้าในแบบ "สากเบือยันเรือรบ" จะเอาแบบ ไหน ทำการค้ากันอย่างไรก็สามารถทำได้อย่างสบาย ๆ เพราะทุกส่วนถูกจัดสรรไว้ ที่นี้หมดแล้ว และด้วยความคงรูปแห่งการเป็นตลาดโบ๊เบ๊ ทำให้แม่ค้าที่จัด จำหน่ายสินค้าหลายหลากประเภท ต่างก็มารวมตัวกันค้าขายผลิตภัณฑ์ภายใน ตลาดโบ๊เบ๊หลายหลากแห่งด้วยกัน ถึงแม้ว่าตลาดโบ๊เบ๊จะมีประวัติความเป็นไป อย่างยืนยาว ตั้งแต่ในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเริ่มแตก รูปแบบการพาณิชย์ ในช่วงนั้นก็ยังคงไม่เติบโตเสียเท่าไหร่นัก เพราะยังคงมีการซื้อขายแบบปูพื้น โดย สินค้าเป็นส่วนใหญ่จะไม่พ้นไปจากเสื้อผ้าเป็นสำคัญ และต่อมาเมื่อมีความเจริญ รุ่งเรือง จึงทำให้ตลาดโบ๊เบ๊ประกอบไปด้วยสินค้าหลากหลายชนิดเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง
 

Credit : http://travel.thaiza.com/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B9%8A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%8A-%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/240276/

นวัตกรรมใหม่เอี่ยมสุดทันสมัยผ่านมือถือ HTC One M9

สำหรับนวัตกรรมใหม่ที่มาพร้อมทั้งศักยภาพสูงสุดผ่าน HTC One M9 ทำให้ชาวไทยทั่วประเทศต่างเกิดความสนใจเป็นอย่างสูง เพราะเนื่อง HTC One M9 เป็นสมาร์ทโฟนเรือธง ที่อาจจะสร้างความแปลกใหม่ได้อย่างมาก ด้วยศักยภาพที่เหนือชั้นพร้อมกับประสิทธิภาพเหนือสมาร์ทโฟนรุ่นอื่น ๆ ที่สร้างความเป็นคุณสมบัติเฉพาะที่แตกต่างได้แบบเหนือชั้น จนกลับเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่ถูกอกถูกใจใครต่อใครหลากหลายคน
 
HTC One M9
โดยปัจจุบันสมาร์โฟนเรือธงอย่าง HTC One M9 ก็ได้มีการเปิดฉากออกมา พร้อมด้วยสีสันที่มีให้เลือกสรรถึง 4 สีด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น สีทอง , สีชมพู ,สีเงินแต่ขอบสีทอง และสีเทาดำ ซึ่งแต่ละสีหากใครได้เป็นเจ้าของ ย่อมสามารถสร้างความงดงามได้อย่างสมบูรณ์แบบ อีกทั้งยังคงเป็นสมาร์ทโฟนภายในระบบสองซิม ที่เปิดฉากออกมาอย่างเป็นทางการพร้อมทั้งมีผู้คนให้ความสนใจอย่างมากที่สุด โดยการวางแผนการขายนั้น ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้ว พร้อมกับมีการประกาศว่าจะวางจัดจำหน่ายกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ส่วนทางด้านจุดโดดเด่นในสมาร์ทโฟนอย่าง HTC One M9 คงเป็นกล้องถ่ายภาพดิจิตอลที่มีความละเอียดมากถึง 20 ล้านพิกเซลเลยทีเดียว พร้อมทั้งระบบเซ็นเซอร์ BSI พร้อมทั้งการย้ายภายในส่วนของกล้องถ่ายรูปแบบ UltraPixel ไปเป็นกล้องหน้าแทน และสำหรับภายในส่วนของเสียง HTC One M9 ได้ถอดจาก Beats Audio ออก และมีการนำเทคโนโลยี Dolby Moblie Surround 5.1 เข้ามาทดแทน
 
และนี่ก็เป็นความแปลกใหม่กับรุ่นใหม่ล่าสุดในสมาร์ทโฟนรุ่นเรือธง ที่สามารถครองใจแฟน ๆ ที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่มีสมรรถนะมาไว้เป็นเจ้าของโดยตรง
 

ที่มา : http://technology.thaiza.com/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7-HTC-One-M9/309438/

มือถือสุดเท่ห์ เทคโนโลยียุคใหม่เช่น LG G4 Note

หากจะให้พูดถึงสมาร์ทโฟนในใจของคนไทยทุกคน ที่ถือได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนในฝัน ที่สร้างปรากฏการณ์ความเป็นจริงให้กับแฟน ๆ สมาร์ทโฟนได้อย่างมากมาย ผ่านความเป็นคุณสมบัติเฉพาะของ LG ที่สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่เอี่ยมล่าสุดผ่านสมาร์ทโฟนสุดเท่ห์เช่น LG G4 Note ซึ่งนับได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่มีผู้คนรอคอยพร้อมกับจับตามองอย่างมากมายที่สุดในระยะเวลาที่ผ่านมา
 
มือถือสุดเท่ห์ เทคโนโลยียุคใหม่เช่น LG G4 Note
ซึ่ง LG G4 Note มาพร้อมทั้งศักยภาพที่แตกต่าง จนสร้างความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นความสง่าทางด้านภาพภายนอกผ่านตัวเครื่องสมาร์ทโฟน ที่ดูแล้วเท่ห์มีเสน่ห์แบบสวย อีกทั้งยังคงมีจุดเด่นมากมายทางนวัตกรรมที่สมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็น จอภาพที่มีความละเอียดแบบ 2K และมาพร้อมทั้งระบบสแกนลายนิ้วมือแบบระบบ 3D ที่เป็นเหตุให้การทำงานบนเครื่องสมาร์ทโฟนมีมิติและมีระบบที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งกล้องดิจิตอลที่อาจจะสร้างมิติได้อย่างมีศักยภาพมากขึ้นไปจาก LG รุ่นเก่า ๆ อย่างมากมายเลยทีเดียว ซึ่งอย่างน้อยสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ทางฝ่ายธุรกิจผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟน LG อย่าง Cho Ju-no ก็ได้ออกมายืนยันว่า LG G4 Note มีความสามารถอย่างที่ทุกท่านต้องการอย่างแน่นอน ซึ่งความมีสมรรถนะพร้อมกับความสามารถอย่างสูงสุดผ่านสมาร์ทโฟน จะยิ่งเป็นการตอบสนองความต้องการได้อย่างสูงสุดเหมือนกัน
 
พร้อมกับสำหรับใครที่กำลังตั้งหน้าตั้งตารอ LG G4 Note อยู่นั้น ก็อาจไม่ผิดหวังอย่างแน่แท้ ในเมื่อการยืนยันถึงความมีศักยภาพแบบเหนือชั้น จากผู้บริหารฝ่ายธุรกิจผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟนของ LG ได้ออกมารับรองขนาดนี้ ไม่แน่ความฝันทุกความฝันอาจเป็นจริงขึ้นมาได้
 

ที่มา : http://technology.thaiza.com/%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87-LG-G4-Note/310103/

ร้านอาหารแถบเส้นทางพหลโยธินแบบร้าน Tuscany

เพราะว่าใครที่ได้มีโอกาสตระเวนมาสู่ร้านอาหาร Tuscany พหลโยธิน ก็จะค้นเจอว่า ร้านมีความสะดุดตาหลากหลายด้าน โดยที่โทนสีของร้านออกแนวสีฉูดฉาด เนื่องจากเป็นสีส้ม สีเหลือง และสีเขียวฟ้า แต่สีสันต่างๆ เหล่านี้กลับทำให้ร้านมีจุดเด่นทางด้านความสดใส อีกทั้งยังคงประดับไปด้วยดวงไฟที่มีความระยิบระยับ
 
ร้านอาหาร
จุดโดดเด่นเพียงแค่นี้ ก็สามารถสร้างจิตนาการที่กว้างไกล อีกทั้งยังคงสามารถแสดงได้แล้วว่า ร้านอาหารร้านนี้จะมีความงามและโรแมนติกขนาดไหนในยามค่ำคืน พร้อมทั้งนอกจากความงดงามแล้ว การคละคลุ้งไปด้วยเสียงดนตรี ที่ทำให้บรรยากาศภายในดูสงบเพราะว่าดนตรีออกแนวฟังสบาย ๆ ส่วนบรรยากาศข้างในยังคงประกอบไปด้วยลมพัดโบกพลิ้วแบบเย็น ๆ พร้อมกับเมื่ออาหารได้ถูกเสิร์พวางบนโต๊ะครั้งใด เมนูชั้นเลิศก็จะยิ่งทำให้ร้านอาหารร้านนี้มีเสน่ห์มากยิ่งขึ้น เพราะรสชาติอาหารจำนวนมากจะมีความจัดจ้าน แถมเมนูอาหารแปลกใหม่หลากหลายเมนู ก็เตรียมตัวถูกพร้อมเสิร์พไว้ให้ลิ้มลองอย่างถ้วนหน้าเลยเชียว จากภาพภายนอกโดยรวม ร้านอาหาร Tuscany พหลโยธิน ถือได้ว่าเป็นร้านอาหารไทยที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก แถมยังคงเป็นร้านอาหารที่มีความสะดุดตาภายในกรุงเทพมหานคร มีชื่อเสียงที่เป็นเหตุให้คนต้องบอกต่อ ๆ กัน ว่าแสนจะโรแมนติก บรรยากาศโดยรวมออกแนวสไตล์โมเดิร์น ที่เป็นเหตุให้เกิดความโดดเด่นไม่เหมือนใครกันเลยทีเดียว
 
ความพิเศษอีกรูปแบบหนึ่งที่น่านำเสนอ คือ การแต่งร้านอาหาร ก็มีความคลาสสิคมิใช่เล่น เพราะมาภายในรูปแบบอิตาลีล้วน ๆ และเป็นอิตาลีอย่างแท้จริง ที่เป็นเหตุให้ทุกท่านจะได้สัมผัสพร้อมกับความแปลกใหม่ ผ่านรสชาติอาหารที่อร่อยแบบต้องปากจนน่าพึงพอใจ
 

ที่มา : http://travel.thaiza.com/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/